Polityka prywatności i plików cookies

Medyczna.TV sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.medyczna.tv. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Portal Medyczna.TV.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Medyczna.TV nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Medyczna.TV z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma e-GIODO. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Zbierane są również dane w systemie Google Analytics (Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.)

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Medyczna.TV. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów nawigacyjnych:
czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
stan rozwinięcia menu bocznego w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie (aby użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu informacyjnego).
Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny Medyczna.TV) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron
Serwis Medyczna.TV zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Portal Medyczna.TV
Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionych usług rejestracji, zakupu pakietów, pobierania e-booków, przeglądania materiałów, dodawania materiałów. W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z w/w usług , odnotowywany jest adres poczty elektronicznej oraz pozostałe dane podane przy rejestracji.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.