Nadzastawkowe zwężenie aorty

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: Zwężenie nadzastawkowe Ao.
Masa ciała: 10,0 kg Wzrost: 80 cm
Czas skopii: 1,9min Dawka: 87,8μGym2 23,4mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 4F). Heparyna 800 jednostek dożylnie.

Aortografia: łuk aorty lewostronny z typowym odejściem gałęzi dogłowowych. Średnica zastawki aortalnej na poziomie przyczepu płatków 13,9-14,4mm. W miejscu STJ widoczne zwężenie do minimalnie 4,8-6,9mm. Odejście tętnic wieńcowych z odpowiednich zatok, poniżej zwężenia. Obie tętnice wieńcowe bez widocznych zwężeń, średnica RCA około 2mm, LCA 1,6-1,8. Średnica aorty wstępującej powyżej zwężenia 9,8-12,6-10,8mm. Wykonano pomiar ciśnień w lewej komorze oraz aorcie wstępującej. Po podaniu środka cieniującego zmiany odcinka ST-T. Poza tym przebieg zabiegu bez powikłań.

Ciśnienia (mmHg):
Po podaniu śr. cieniującego
LV 163/-2/15 130/14-23
AoD 86/56/71 86/56/71
AoA 81/48/64

Wnioski: Nadzastawkowe zwężenie aorty.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku na tętnicy udowej prawej, poluźnienie opatrunku około 10.30, usunięcie opatrunku około 12.00 (lub wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny/krwawienia). Kontrola ukrwienia obu kończyn dolnych!
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu
3. Fraxiparine 760 jednostek iv/sc (0,08ml iv/sc) o 13.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej