Stan po operacji AP z VSD z użyciem ksenograftu. Resztkowy VSD. Zwężenie ksenograftu. Balonowa plastyka zwężenia ksenograftu.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Choroby wewnętrzne , Kardiochirurgia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: Stan po operacji atrezji PA i okołobłoniastego VSD (ksenograft), zwężenie ksenograftu. Residualny VSD, AI I st.
Wiek: 4 lata
Waga 15,0kg Wzrost: 99cm BSA=0,64m2
Skopia: 13,3min Dawka: 458,6μGym2 100,3mGy
Cewnikowanie serca 142/143/2014
Dostęp: nakłucie prawej żyły udowej (koszulka naczyniowa 6F-.7F). Heparyna 1200 jednostek dożylnie.
Cewnikowanie prawostronne serca:
Przez nakłucie żyły udowej wprowadzono do żyły głównej dolnej, prawego przedsionka, prawej i lewej tętnicy płucnej cewnik 4F PIG. Wykonano wentrykulografię RV i angiografię tętnic płucnych.
Wentrykulografia RV i angiografia tętnic płucnych: kontrastuje się nieco prawa komora z zaznaczonym przerostem mięśniówki. Część bliższa ksenograftu szeroka, o średnicy 14-16mm, dystalnie widoczne zwężenie spowodowane przez zastawkę ksenograftu (średnica otwarcia płatków 8,5mm) oraz zwężenie w miejscu połączenia z tętnicami płucnymi (około 8mm). Prawa tętnica płucna obwodowo o średnicy 10-11mm, brak zakontrastowania gałęzi górnopłatowej. Lewa tętnica płucna o średnicy 14mm, bez widocznych zwężeń. W rzucie prawego przedsionka widoczny artefakt – fragment czasowej elektrody nasierdziowej?
Balonowe poszerzenie ksenograftu: cewnikiem Tyshak 16x30 mm wprowadzonym do ksenograftu wykonano plastykę balonową zwężenia. Po zabiegu zmierzono ciśnienia, wykonano kontrolną angiografię płucną. Przebieg zabiegu bez powikłań.
Ciśnienie: (mmHg) przed zabiegiem
RA 11/10/8
RV 59/1-13 (NIBP 100/44)
RPA 24/12/17
Ciśnienie: (mmHg) po zabiegu
RPA 25/12/17
Ksenograft 40/12/24 39/11/23 (nad zastawką)
LPA 32/8/20
RV 57/2-13

WNIOSKI: Stan po operacji AP z VSD z użyciem ksenograftu. Resztkowy VSD. Zwężenie ksenograftu. Balonowa plastyka zwężenia ksenograftu.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku na prawej kończynie dolnej, poluźnienie ucisku ok. 15.30, zdjęcie około 18.00(wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny/krwawienia, kontrola ukrwienia prawej kończyny dolnej).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu
3. Fraxiparine 950 j (tj. 0,1ml) s.c./iv o 18.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (6) Leczenie (65) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
  Przełyk pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Przełyk pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej