Atrezja TV, hipoplazja RV, VSD, PS, ASD II, B-T sin., średnie ciśnienie w tętnicy płucnej 10-11mmHg, w trakcie leczenia sildenafilem.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Dg: atrezja TV, hipoplazja RV, VSD, PS, ASD II, B-Tsin, powiększona LV -obserwacja w kierunku kardiomiopatii gąbczastej.
Wiek: 4 lata
Waga: 15,4kg; Wzrost: 101cm BSA=0,65
Skopia: 13,4min Dawka: 266,0 μGym2 36,1mGy
Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej tętnicy udowej (koszulka 4F),heparyna 1200 jednostek dożylnie.

Cewnik 4F PIG wprowadzono przez nakłucie tętnicy udowej do aorty zstępującej, wstępującej i lewej komory. Wykonano pomiar ciśnienia, wentrykulografię LV i aortografię. Przez zespolenie B-T lewostronne do lewej tętnicy płucnej, wprowadzono cewnik Wedge 4F, zmierzono ciśnienie, wykonano angiografię.
Wentrykulografia LV i aortografia: lewa komora powiększona i kulista, kurczliwość zachowana. Łuk aorty lewostronny, z typowym odejściem naczyń dogłowowych. Od lewej tętnicy podobojczykowej uwidoczniono drożne zespolenie B-T o równym zarysie ścian. Aorta na poziomie przepony 9mm.
Angiografia tętnic płucnych: prawa i lewa tętnica płucna prawidłowo rozwinięte o średnicy odpowiednio RPA=9mm, LPA=12mm, bez widocznych zwężeń obwodowych. Po fazie cyrkulacji płucnej spływ kontrastu do lewego przedsionka bez cech restrykcji. Zabieg przebiegł bez powikłań. Założono opatrunek na prawą tętnicę udową.

Ciśnienie: (mmHg)
RV 82/4-12
LV 84/2-14
PA 14/10/11
PA (zamknięte B-T) 12/8/10

Wnioski: Atrezja TV, hipoplazja RV, VSD, PS, ASD II, B-T sin., średnie ciśnienie w tętnicy płucnej 10-11mmHg, w trakcie leczenia sildenafilem.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku na tętnicy udowej prawej, poluźnienie opatrunku około 13.30, usunięcie opatrunku około 15.00 (wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu
3. Fraxiparine 950j iv/s.c o 16.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej