ToF (z krytycznym zwężeniem podzastawkowym).

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: ToF, RVOT, PA, LPA, RPA, przerost IVS
Wiek: 7 miesięcy
Waga: 5,0kg Wzrost: 64cm BSA: m2
Skopia: 1,6min Dawka: 100μ,2Gym2 25,8mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie lewej żyły udowej (koszulka naczyniowa 4F) oraz lewej t. udowej –monitorowanie RR metodą krwawą

Cewnik 4F Berman wprowadzono przez nakłucie żyły udowej do prawego przedsionka i prawej komory. Wykonano pomiar ciśnień, wentrykulografię prawej komory.
Wentrykulografia RV: kontrastuje się jama komory prawej, o symetrycznej kurczliwości, z zaznaczonym przerostem. Widoczne zwężenie skrajne podzastawkowe drogi odpływu z prawej komory. Zastawka płucna o średnicy 7-8mm. Prawa tętnica płucna przy odejściu gałęzi górnopłatowej o średnicy 5,5-6mm, bez widocznych zwężeń obwodowych. Lewa tętnica o średnicy 6 mm. Po fazie cyrkulacji płucnej spływ kontrastu do lewego przedsionka. Z jamy komory prawej przez VSD kontrastuje się położona w dekstropozycji ok. 50 % aorta wstępująca, łuk aorty lewostronny, koarktacji, drożnego przewodu tętniczego oraz istotnych naczyń krążenia obocznego nie stwierdzono. Odejście tętnic wieńcowych prawidłowe. Aorta na poziomie przepony 7mm.

Ciśnienia (mmHg)
RV 63/23-20

McGoon – 1,71 IP/Nakata - 190

WNIOSKI: ToF (z krytycznym zwężeniem podzastawkowym).

Zalecenia:
1. Pozostawiono kontakt centralny w żyle udowej lewej i t. udowej lewej do przelożenia na Oddziale.
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej co godzinę do 8 godzin po zabiegu).
3. Fraxiparyna 475 j iv/sc (0,05ml iv/sc) o 17.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej