Cewnikowanie serca. Balonowa plastyka zastawkowego zwężenia tętnicy płucnej.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Dg: Ciężkie zastawkowe PS, znaczny przerost RV, wąski PDA, FoA z przeciekiem dwukierunkowym.
wiek: 2 dni
waga: 3,7kg wzrost: 52cm
skopia: 45,8min dawka: 275,2μGym 2 117,0mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej żyły udowej (koszulka naczyniowa 5F), heparyna 150 jednostek dożylnie.

Cewnik NIH 4F wprowadzono przez nakłucie żyły udowej do prawego przedsionka, po ustawieniu w osi zastawki przez zastawkę trójdzielną do prawej komory, pnia płucnego i aorty wstępującej. Wykonano wentrykulografię RV, stwierdzono ciasne zwężenie zastawki płucnej (średnica zastawki 7,5-8,5mm) spowodowane pogrubieniem płatków i ich ograniczonym otwarciem. Cewnikiem balonowym Tyshak 8x20mm wykonano balonową plastykę zastawkowego zwężenia pnia płucnego. Po zabiegu wykonano kontrolną angiografię uwidoczniając poprawę otwarcia płatków zastawki płucnej i jej łagodną niedomykalność. Po zabiegu w miejsce koszulki naczyniowej założono cewnik centralny 4F. Przebieg zabiegu bez powikłań.

Ciśnienie (mmHg):
RV 68/10-10
Ciśnienie:(mmHg) po BVP:
RV 55/2-13

Wnioski: Balonowa plastyka zastawkowego zwężenia tętnicy płucnej.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku uciskowego na żyle udowej prawej. Poluźnienie opatrunku o 16.30 (założono o 15.00), usunięcie około 17.30 (lub wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny dolnej). Kontrola ukrwienia kończyn dolnych.
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu.
3. Fraxiparine 1 x 285j iv/sc. (1x0,03ml iv/sc) o 19.00
4. Utrzymanie Prostinu do jutra, jutro kontrola echokardiograficzna i ewentualna decyzja o odstawieniu Prostinu pod kontrolą saturacji.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej