Zabieg Rashkinda. d-TGA, VSD, PS, PDA, FOA. Anatomia tętnic wieńcowych prawidłowa.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie: d-TGA, VSD, PS, PDA, FOA.
Wiek: 6 dni
Waga: 3,8 kg Wzrost: 54cm
Skopia: 5,2min Dawka:23,7 μGym2 6,3mGy

Cewnikowanie serca

Dostęp: Nakłucie lewej żyły udowej (koszulka naczyniowa 6F). Podano 150 jednostek heparyny dożylnie.

Cewnik 4F Berman wprowadzono przez nakłucie żyły udowej do prawego przedsionka, prawej komory i aorty wstępującej. Zmierzono ciśnienie w RV, wykonano aortografię.

Aortografia: Uwidoczniono odejście lewej tętnicy wieńcowej z lewej zatoki wieńcowej z podziałem na LAD i CX oraz odejście prawej tętnicy wieńcowej z prawej zatoki wieńcowej. Łuk aorty lewostronny, bez cech koarktacji.

Następnie cewnik Rashkind 6F wprowadzono przez żyłę udową do prawego przedsionka, przez ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej do lewego przedsionka. W sposób typowy, pod kontrolą badania ECHO i fluoroskopii kilkukrotnie wykonano zabieg atrioseptostomii metodą Rashkinda. Uzyskano poszerzenie komunikacji do około 6-7 mm.

Przebieg zabiegu bez powikłań. Po zabiegu w miejsce koszulki naczyniowej założono cewnik centralny 4F oraz opatrunek uciskowy.

Ciśnienia: (mmHg)
RV 55/-3-5

Wnioski: Zabieg Rashkinda. d-TGA, VSD, PS, PDA, FOA. Anatomia tętnic wieńcowych prawidłowa.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunków w miejscach wkłucia do żyły udowej lewej i prawej. Kontrola ukrwienia obu kończyn dolnych. Opatrunek założono o 10.15. Poluźnienie opatrunku o 10.45, usunięcie opatrunku o 12.30 (wcześniej/później zależnie od ukrwienia kończyny dolnej/krwawienia).
2. Fraxiparyna 190j iv/sc (0,02ml iv/sc) o 14.00 przy braku przeciwwskazań.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (2) Leczenie (62) Rehabilitacja (18)
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej