Anomalia Ebsteina, ASDII, zamknięcie zespolenia B-T lewostronnego zestawem ADO2AS.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie: Anomalia Ebsteina, ASD II, TI III stopnia, zespolenie B-T lewostronne.
wiek: 4 lata
waga: 15,0 kg, wzrost: 97cm
skopia: 24,9min dawka: 547,0μ Gym2 57,8mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie lewej żyły udowej (koszulka naczyniowa 5F), nakłucie prawej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 5F). Heparyna 1500j iv.

Cewnik NIH4F i Wedge4F, wprowadzono przez nakłucie tętnicy udowej do aorty zstępującej. Wykonano aortografię.
Aortografia: uwidoczniono drożne lewostronne zespolenie B-T, o średnicy 3,1-3,5mm. Przez zespolenie B-T napływ środka cieniującego do lewej tętnicy płucnej. Wykonano próbę okluzji zespolenia cewnikiem z balonem (Wedge4F). Stwierdzono niewielki spadek saturacji (wyjściowo 94%, po okluzji 92%) oraz obniżenie ciśnienia w tętnicy płucnej. Wykonano pętlę tętniczo-żylną. Przez układ wprowadzający 5F, od strony płucnej implantowano zestaw ADO PDA2-AS-04-02-L. W kontrolnej aortografii prawidłowa pozycja implantu, bez przecieku przez zatyczkę.
Założono opatrunek w miejscu nakłucia żyły i tętnicy udowej. Przebieg zabiegu bez powikłań.
Ciśnienie(mmHg)
Ao 94/46/67
PA 34/22/27
RPA 28/13/19

WNIOSKI: Anomalia Ebsteina, ASDII, zamknięcie zespolenia B-T lewostronnego zestawem ADO2AS.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku w miejscu nakłucia tętnicy udowej prawej i żyły udowej lewej, kontrola ukrwienia kończyn dolnych. Poluźnienie opatrunku o 17.00 (założono o 15.30), usunięcie około 18.30 (wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny dolnej).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu.
3. Fraxiparine 1 x 950j. iv/sc (tj. 0,1 ml iv/sc)

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej