Cewnikowanie serca. TAC, zwężenie i niedomykalność zastawki wspólnego pnia, ASDII. Prawostronny łuk aorty. Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne nr 2

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Kardiochirurgia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Dg.: TAC, zwężenie i niedomykalność zastawki wspólnego pnia, ASDII.
Wiek: 2 miesiące
Waga: 2,9kg Wzrost: 45cm BSA: 0,19m2
Skopia:21,8min Dawka: 162,0μGym2 40,9mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej żyły udowej (koszulka naczyniowa 4F). Heparyna 150j iv., po zabiegu w miejscu koszulki naczyniowej pozostawiono cewnik centralny 4F.

Cewnik 4F NIH i 4F Wedge wprowadzono przez nakłucie żyły udowej do prawego przedsionka, prawej komory, przez zastawkę wspólnego pnia do aorty, pnia płucnego i lewej tętnicy płucnej. Wykonano pomiar ciśnień, saturacji, wentrykulografię prawej komory i angiografię tętnic płucnych. Po wentylacji 100% tlenem ponownie wykonano pomiar ciśnień i saturacji.
Wentrykulografia RV i angiografia tętnic płucnych: prawa komora o symetrycznej kurczliwości, przez ubytek przegrody międzykomorowej zakontrastowaniu uległa aorta z prawostronnym łukiem oraz poszerzoną do 14mm częścią wstępującą łuku. Od przednio-lewego obwodu aorty uwidoczniono pień płucny o średnicy 9mm, z podziałem na prawą i lewą tętnicę płucną. Średnica prawej tętnicy płucnej około 5,6-6,0mm, lewej tętnicy płucnej 6,5mm.
Podczas wentylacji 30% tlenem u dziecka występowały objawy upośledzonego przepływu wieńcowego, ze zmianami odcinka ST, po zwiększeniu stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej uzyskano normalizację zapisu EKG. Poza tym przebieg zabiegu bez powikłań.

Sat.O2 30% Ciśnienie /mmHg/ Sat.O2 100% Ciśnienie /mmHg/
VCI 62,7 66,1
VCS 70,2 60,1
RV 74/1-9
LPA 90,0 47/17/31 98,0 52/15/28
Ao 98,3 57/19/36 100,0 64/18/37

Qp:Qs=3,4:1, PVRI=1,41WU.m2, Rp:Rs=0,27
Po próbie z tlenem
Qp:Qs>4,0:1, PVRI=1,0WU.m2, Rp:Rs=0,09

Wnioski: TAC, zwężenie i niedomykalność zastawki wspólnego pnia, ASDII. Prawostronny łuk aorty. Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne.

Zalecenia:
1. Dziecko przekazano do oddziału POP Kliniki Kardiochirurgii.
2. Kontrola opatrunku uciskowego na żyle udowej lewej. Kontrola ukrwienia kończyn dolnych. Poluźnienie opatrunku uciskowego o 15.00, usunięcie o 16.30 (wcześniej/później w zależności od krwawienia/ukrwienia kończyn dolnych).
3. Fraxiparyna 190 j sc/iv (tj. 0,02ml sc/iv) o 17.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (65) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej