Stan po operacji koarktacji aorty. Rekoarktacja aorty. Balonowe poszerzenie rekoarktacji aorty.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Dg: Podejrzenie kardiomiopatii gąbczastej. Stan po operacji koarktacji aorty. Liczne MAPCAS. Obserwacja łuku aorty. FoA. Obserwacja LCA.
wiek: 8 miesięcy
waga: 10kg wzrost: 76cm
skopia: 8,17min dawka: 513,4 μGym2 82,7 mGy
Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 4F), heparyna 700j dożylnie.
Cewnik PIG 4F przez nakłucie tętnicy udowej wprowadzono do aorty zstępującej, łuku aorty, aorty wstępującej i lewej komory. Zmierzono ciśnienie, wykonano wentrykulografię LV i aortografię.
Wentrykulografia LV: lewa komora kulista o zachowanej kurczliwości z nieprawidłową budową wsierdzia. Uwidoczniono odejście prawej i lewej tętnicy wieńcowej z odpowiednich zatok. LCA dominująca.
Aortografia: łuk aorty lewostronny, średnica aorty wstępującej 11,4mm, za pniem ramienno-głowowym 10,0 mm, za tętnicą szyjną wspólną lewą 7,9mm, za lewą tętnicą podobojczykową przewężenie do minimalnie 4,5 mm. Aorta zstępująca poszerzona postenotycznie do 10,01 mm. Na poziomie przepony AoD o średnicy 8,8mm. Uwidoczniono drobną siatkę naczyń krążenia obocznego od tętnicy podobojczykowej i tętnicy piersiowej wewnętrznej bez znaczenia hemodynamicznego.
Balonem Tyshak 8x20mm wykonano poszerzenie rekoarktacji pod ciśnieniem nominalnym. Wykonano kontrolną aortografię i pomiar ciśnień po balonoplastyce. Zabieg przebiegł bez powikłań.
Ciśnienie (mmHg)
Przed zabiegiem:
LV 102/1-22
AoA 99/51/71
AoD 58/44/51
Po zabiegu:
AoA 79/49/64
AoD 74/51/62
Wnioski: Stan po operacji koarktacji aorty. Rekoarktacja aorty. Balonowe poszerzenie rekoarktacji aorty.
Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku na tętnicy udowej prawej. Opatrunek założono o godz. 10.00. Poluźnienie opatrunku o 11.30. Usunięcie opatrunku o 13.00 - wcześniej/później zależnie od ukrwienia kończyny dolnej.
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 1 godzinę, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu)
3. Fraxiparyna 665j iv/sc (tj. 0,07ml iv/sc) o 14.00

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej