DISV, SVD, hipoplastyczna RV, zespolenie B-T sin

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: DISV, hipoplastyczna RV, mały VSD, zespolenie B-T sin.
Waga: 10,5kg Wzrost: 82 cm BSA 0,48m2
Skopia: 8,20min Dawka:187,6Gym2 22,9 mGy

Cewnikowanie serca

Dostęp: nakłucie prawej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 4F), nakłucie prawej żyły udowej (koszulka naczyniowa 4F). Heparyna 500j iv.

Cewnik 4F PIG wprowadzono do aorty wstępującej. Wykonano aortografię. Cewnik 4F NIH wprowadzono do lewej tętnicy podobojczykowej, przez zespolenie B-T lewostronne do prawej i lewej tętnicy płucnej, zmierzono ciśnienie, wykonano angiografię tętnic płucnych.
Aortografia: Kontrastuje się aorta wstępująca, łuk aorty lewostronny, z typowym układem gałęzi dogłowowych. Od lewej tętnicy podobojczykowej zakontrastowaniu uległo lewostronne zespolenie B-T o gładkim zarysie ścian, łączące się z lewą tętnicą płucną. Aorta bez cech koarktacji, na poziomie przepony o średnicy 8,5mm, nie uwidoczniono istotnych naczyń krążenia obocznego.
Angiografia tętnic płucnych: obie tętnice płucne dobrze rozwinięte, RPA dystalnie o średnicy 10mm, LPA o średnicy 13mm, obie bez widocznych zwężeń. Po fazie cyrkulacji płucnej spływ środka cieniującego do lewego przedsionka.
Z podania środka cieniującego do żyły obwodowej uwidoczniono prawidłowy spływ żylny z lewej kończyny górnej przez żyłę ramienną-głowową do SVC. Zabieg przebiegł bez powikłań.
Ciśnienia (mmHg)
Ao 76/52/44
PA 19/3/13
Indeks McGoon 2,82 Indeks Nakata 478

WNIOSKI: DISV, SVD, hipoplastyczna RV, zespolenie B-T sin.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku uciskowego na tętnicy udowej prawej i żyle udowej prawej. Kontrola ukrwienia kończyn dolnych. Poluźnienie opatrunku o 14.30, usunięcie opatrunku o 16.00 (lub wcześniej/później w zależności od ukrwienia lewej kończyny dolnej/krwawienia z miejsca wkłucia).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu).
3. Fraxiparyna 760j iv/sc (tj. 0,08ml iv/sc o 17.30)

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (17)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej