Cewnikowanie serca. Stan po operacji dwukierunkowego zespolenia żył głównych górnych z tętnicą płucną, atrezja zastawki trójdzielnej, hipoplazja prawej komory

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Dg: Stan po operacji obustronnego, dwukierunkowego zespolenia żył głównych górnych z tętnicą płucną, atrezja zastawki trójdzielnej, hipoplazja prawej komory.
Wiek: 2 lata
Waga: 6,5kg Wzrost:69 cm
Skopia: 9,5min Dawka:204,8 μGym2 65,1mGy

Cewnikowanie serca

Dostęp: wymieniono wkłucie centralne w prawej żyle szyjnej wewnętrznej na koszulkę naczyniową 4F, heparyna 200 jednostek dożylnie.

Przez żyłę szyjna prawą wprowadzono do żyły głównej górnej prawej, tętnic płucnych oraz przetrwałej żyły głównej lewej cewnik NIH 4F. Wykonano pomiar ciśnień i angiografię. Angiografia zespolenia Glenna i tętnic płucnych:
Kontrastuje się prawa żyła główna górna o średnicy około 6mm, zespolenie SVC-RPA bez zwężenia. Prawa tętnica płucna dystalnie o średnicy 6mm. Lewa tętnica płucna zwężona w miejscu połączenia z przetrwała żyłą główną górną lewą, minimalna średnica około 1,5mm. Nierówny zarys ścian naczyń w tej okolicy (skrzeplina?). Dystalnie lewa tętnica płucna wąska, o średnicy 3-4mm. Następnie wykonano plastykę balową zwężenie lewej tętnicy płucnej, pod ciśnieniem nominalnym (Tyshak 4x20mm), obserwując ustąpienie zwężenie na balonie i jego nawrót po deflacji balonu. Nie uzyskano istotnego poszerzenia miejsca zwężenia.
Przebieg zabiegu bez powikłań. Po zabiegu koszulkę naczyniową wymieniono na cewnik centralny 4F, założono opatrunek.

Ciśnienie (mmHg)
LPA przed zwężeniem 23/17/19
LPA za zwężeniem 14/11/12

Wnioski: Stan po operacji obustronnego, dwukierunkowego zespolenia żył głównych górnych z tętnicą płucną, atrezja zastawki trójdzielnej, hipoplazja prawej komory. Zwężenie lewej tętnicy płucnej. Balonowe poszerzenie zwężenia lewej tętnicy płucnej.

Zalecenia:
1. Dziecko zaintubowano przekazano do Oddziału POP KCH.
2. Kontrola opatrunku na żyle szyjnej prawej.
3. Fraxiparine 1x475j iv/sc (1 x 0,05ml iv/sc) o 20.00
4. Do rozważenia włączenie na stałe heparyny/heparyny drobnącząsteczkowej w dawkach leczniczych przy braku przeciwwskazań

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej