VSD, nadciśnienie płucne reaktywne w próbie ze 100% tlenem

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Dg: VSD, TI II/III st., PAH.
Waga: 8,5kg Wzrost: 71cm BSA: 0,39
Skopia: 22,4min Dawka: 651,3Gym2 115,3mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej żyły udowej (koszulka naczyniowa 4F) i lewej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 4F). Heparyna 500jednostek dożylnie.

Cewnik 4F Berman, 4F Wedge i 4F NIH wprowadzono przez nakłucie żyły udowej, do prawego przedsionka, prawej komory, pnia płucnego, prawej i lewej tętnicy płucnej. Wykonano pomiar ciśnienia, saturacji, wentrykulografię prawej komory i angiografię tętnic płucnych. Rozpoczęto wentylację 100% tlenem, po 10 minutach ponownie wykonano pomiary ciśnień i saturacji. Cewnik 4F PIG wprowadzono do LV, wykonano wentrykulografię LV.
Wentrykulografia RV: prawa komora nieznaczne powiększona, szeroka droga odpływu z RV (18mm), prawa i lewa tętnica płucna bez widocznych zwężeń obwodowych, LPA nieco węższa od RPA (RPA=10mm, LPA=8mm).
Stwierdzono nadciśnienie płucne, po próbie z tlenem, stwierdzono spadek ciśnienia w tętnicy płucnej, spadek oporu płucnego, zmniejszenie stosunku oporu płucnego do systemowego oraz wzrost przepływu płucnego – wniosek reaktywne nadciśnienie płucne.
Wentrykulografia LV: lewa komora o symetrycznej kurczliwości, uwidoczniono okołobłoniasty VSD o średnicy 7-10mm, widoczny pod zastawką aortalną.

Ciśnienia (mmHg) Saturacja O2 (%)
RA 13/9/11 PA 90,7
RV 59/2-16 Ao 98,9
PA 57/27/43 VCS 72,9
LV 74/4-14 VCI 86,4
PCW 12/13/12
Ao 74/38/52

Qp:Qs=1,76:1 PVR=6,6WU PVRI=2,6WU.m2 Rp:RS=0,53

Po próbie z tlenem
Ciśnienia (mmHg ) Saturacja O2 (%)
PA 38/17/27 Ao 99,8
RA 7/5/4 PA 96,7
Ao 69/31/44 VCS 86,4
VCI 89,2

Qp:Qs=2,04:1 PVR=3,07WU PVRI=1,2WU.m2 Rp:RS=0,28

Wnioski: VSD, nadciśnienie płucne reaktywne w próbie ze 100% tlenem.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku uciskowego na żyle udowej prawej i tętnicy udowej lewej. Kontrola ukrwienia kończyn dolnych. Poluźnienie opatrunku uciskowego o15.00, usunięcie o 16.30 (wcześniej/później w zależności od krwawienia/ukrwienia kończyn dolnych).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu).
3. Fraxiparyna 475j sc/iv (tj. 0,05ml sc/iv) o 18.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (17)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej