Balonowe poszerzenie zwężenia zastawki aortalnej.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: Zastawkowe AS.
Masa ciała: 3,6 kg wzrost : 53 cm
Czas skopii: 11,4 min Dawka: 205,2 Gym 2 58,1 mGy

Cewnikowanie serca

Dostęp: chirurgiczne odsłonięcie prawej tętnicy szyjnej (koszulka naczyniowa 4F). Nakłucie żyły udowej prawej-dostęp centralny. Heparyna 300 jednostek dożylnie.
Aortografia (LAO20, RAO30): kontrastuje się aorta wstępująca, z prawidłowo odchodzącymi naczyniami wieńcowymi. Zastawka aortalna o pogrubiałych płatkach, z wąskim (około 3mm), asymetrycznym, otwarciem. Średnica pierścienia zastawki aortalnej około 8mm (asymetryczna). Wykonano plastykę balonową cewnikiem Tyshak 8x30mm. Po zabiegu widoczna poprawa otwarcia płatków zastawki, niewielka niedomykalność aortalna, resztkowy gradient hemodynamicznie około 20mmHg (przed zabiegiem około 70mmHg). Chirurgicznie zaopatrzono miejsce nakłucia tętnicy szyjnej. Pozostawiono kontakt naczyniowy w prawej żyle udowej. Przebieg zabiegu bez powikłań.

Przed zabiegiem: ciśnienia (mmHg):
LV 134/0/29
Ao 41/29/35
Po zabiegu:
LV 63/5/11
Ao 43/29/34

Wnioski: Balonowe poszerzenie zwężenia zastawki aortalnej.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku w miejscu chirurgicznego odsłonięcia prawej tętnicy szyjnej (szwy do usunięcia za 6-7 dni).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu).
3. Ocena funkcji LV i gradientu w badaniu echokardiograficznym.
4. Fraxiparyna 380j sc/iv (tj. 0,04ml sc/iv) o 18.00

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (17)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej