ToF, FoA, zwężenie głównie podzastawkowe - niewielkie zwężenie lewej tętnicy płucnej

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: ToF, FoA
Waga: 8,2kg Wzrost: 71cm BSA=0,39m2
Skopia: 15,7min Dawka: 394,9Gym2 63,7mGy
Cewnikowanie serca 244/2014
Dostęp: nakłucie lewej żyły udowej (koszulka naczyniowa 5F). Heparyna 500 jednostek dożylnie.
Cewnik Berman 5F, wprowadzono przez nakłucie w żyle udowej do prawego przedsionka i prawej komory. Wykonano pomiar ciśnień, wentrykulografię prawej komory. Nie powiodło się wsteczne wprowadzenie cewnika z prawej komory przez ubytek międzykomorowy do aorty.
Wentrykulografia RV i angiografia tętnic płucnych: kontrastuje się jama komory prawej o prawidłowej kurczliwości. Ciasne zwężenie podzastawkowe drogi odpływu z prawej komory. Niewielkie zwężenie zastawki tętnicy płucnej. Pień płucny o średnicy 11,5mm, lewa tętnica płucna nieznacznie węższa przy odejściu od pnia płucnego (6mm), dystalnie o średnicy 9mm. Prawa tętnica płucna dystalnie o średnicy 9,5mm. Po fazie cyrkulacji płucnej spływ środka cieniującego do lewego przedsionka i lewej komory. Z podania do prawej komory zakontrastowaniu uległa położona w dekstropozycji aorta z prawostronnym łukiem i typowym dla niego odejściem tętnic dogłowowych. Odejście tętnic wieńcowych prawidłowe, nie krzyżują one drogi odpływu z prawej komory. Nie uwidoczniono koarktacji, istotnych naczyń odaortalnego krążenia obocznego. Średnica aorty na poziomie przepony 6,0 mm. Przebieg zabiegu bez powikłań.
Ciśnienia (mmHg)
RA 13/10/7
RV 71/6-13
McGoon – 2,24 IP/Nakata – 229

Wnioski: ToF. FoA. Zwężenie głównie podzastawkowe. Niewielkie zwężenie lewej tętnicy płucnej. Prawostronny łuk aorty.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku uciskowego na żyle udowej prawej. Kontrola ukrwienia kończyn dolnych. Poluźnienie opatrunku uciskowego o 16.00, usunięcie o 17.30 (wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyn dolnych/krwawienia, założono o 14.30).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu).
3. Fraxiparyna 570j. sc/iv (tj. 0,06 ml sc/iv) o 18.30.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (17)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej