Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych prawych (scimitar syndrome), spływ prawej żyły płucnej dolnej do lewego przedsionka - ASDII

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: ASD II, PAPVR prawych żył do IVC – scimitar syndrome.
Waga: 4,6 kg Wzrost: 59cm BSA=0,26m2
Skopia: 13,1min Dawka: 252,9Gym2 64,3mGy
Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej żyły udowej (koszulka naczyniowa 4F), heparyna 200 jednostek dożylnie.
Cewnik NIH 4F wprowadzono przez nakłucie w żyle udowej do żyły głównej dolnej, wstecznie do kolektora prowadzącego spływ żylny z prawego płuca. Wykonano angiografię, zmierzono saturacje. Cewnik wprowadzono do żyły głównej górnej, następnie przez ubytek międzyprzedsionkowy do lewego przedsionka i lewej komory, wykonano wentrykulografię LV, zmierzono saturacje. Przez zastawkę trójdzielną cewnik wprowadzono do prawej komory, lewej i prawej tętnicy płucnej, zmierzono ciśnienie, ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej oraz saturacje.
Angiografia żył płucnych prawych: spływ żylny z prawego płuca do naczynia zbiorczego (kolektora) leżącego po prawej stronie kręgosłupa, kierującego się do dołu i poniżej przepony łączącego się z żyłą główną dolną.
Wentrykulografia LV: lewa komora o symetrycznej kurczliwości. Łuk aorty lewostronny, z typowym układem gałęzi dogłowowych. Koarktacji, naczyń odaortalnego krążenia obocznego nie stwierdzono.
Angiografia tętnic płucnych: LPA o średnicy 9mm, spływ żylny z lewego płuca do lewego przedsionka. RPA o średnicy 8mm. Spływ żylny z płata górnego i środkowego do kolektora łączącego się z żyłą główną dolną. Z części płata dolnego prawego płuca spływ żylny prawidłową żyłą płucną do lewego przedsionka.
Z podania do żył obwodowych lewej kończyny górnej stwierdzono spływ środka cieniującego do żyły głównej górnej poprzez żyłę bezimienną.
Przebieg zabiegu bez powikłań.

Ciśnienia: (mmHg) Saturacja O2 (%)
LPA 31/13/21 VCS 79,0
RPA 29/16/22 VCI 68,0
PCWR 12/14/13 PA 81.0
PV 99.0

Qp:Qs=2,0:1
WNIOSKI: Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych prawych (scimitar syndrome), spływ prawej żyły płucnej dolnej do lewego przedsionka. ASDII. Podwyższone ciśnienie w tętnicy płucnej.
Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku uciskowego na żyle udowej prawej, kontrola ukrwienia prawej kończyny dolnej, poluźnienie ucisku o 12.00, usunięcie opatrunku około 13.30 (wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu.
3. Fraxiparine 1 x 190j iv/sc (tj 0,02ml iv/sc) o 15.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (17)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej