Założenie stentu w miejscu uprzednio implantowanego stentu (złamanie i defragmentacja) - stan po operacji Taussig – Bing (arterial switch)

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: stan po operacji Taussig –Bing (arterial switch). Stan po operacji CoA. Stan po podwieszeniu operacyjnym aorty- ucisk na oskrzele.
Stan po balonowym poszerzeniu reCOA. Stan po implantacji stentu z powodu rekoarktacji aorty. ReCoA. Zagięcie stentu i złamanie stentu.
Waga : 64kg Wzrost: 167cm
Skopia: 20, Dawka: 4459,1Gym2 793,3mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej żyły szyjnej (koszulka naczyniowa 5F), nakłucie prawej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 6F->14F). Heparyna 4000 jednostek dożylnie.
Cewnik PIG5F wprowadzono do aorty zstępującej, łuku aorty i aorty wstępującej. Zmierzono ciśnienia, wykonano aortografię.

Aortografia: łuk aorty lewostronny, za odejściem lewej tętnicy szyjnej uwidoczniono uprzednio implantowany stent, z zagięciem i odłamaniem fragmentu. Po prowadniku Ultra Stiff założono długą koszulę 14F. Na balonie BIB 16x40mm implantowano stent CP8Z39. Ponownie zmierzono ciśnienia (różnica ciśnień skurczowych 9mmHg). Stent następnie doprężono cewnikiem balonowym 18x40mm pod ciśnieniem 12 atmosfer. Wykonano kontrolną aortografię, potwierdzając prawidłowe umiejscowienie stentu.

Ciśnienia mmHg
Ao asc 65/46/55
Ao desc 94/49/68 PG AoA-AoD: 29mmHg
Po zabiegu:
Ao asc 101/62/79
Ao desc 106/62/81

Wnioski: Założenie stentu w miejscu uprzednio implantowanego stentu (złamanie i defragmentacja). Stan po operacji Taussig –Bing (arterial switch). Stan po operacji CoA. Stan po podwieszeniu operacyjnym aorty- ucisk na oskrzele.
Stan po balonowym poszerzeniu reCOA. Stan po implantacji stentu z powodu rekoarktacji aorty. ReCoA. Zagięcie stentu i złamanie stentu.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku na żyle szyjnej prawej i tętnicy udowej prawej. Poluźnienie opatrunku o godzinie 16.00, usunięcie opatrunku o 18.00 (wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny dolnej/krwawienia)
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu).
3. Fraxiparyna 2850j iv/sc tj. 0,3ml iv/sc o 16.00
4. ASA 1x150mg doustnie przez 6 miesięcy. Profilaktyka IZW przez 6 miesięcy po zabiegu.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (17)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej