Stan po operacji ToF. Zastawkowe zwężenie tętnicy płucnej. Niewielkie zwężenie podzastawkowe.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie: Stan po operacji ToF, zwężenie pnia płucnego.
waga: 25,6kg wzrost: 120cm
czas skopii: 17,7min dawka: 1301,4Gym2 253,8mGy
Cewnikowanie serca
Znieczulenie ogólne, nakłuto żyłę udową lewą (koszulka naczyniowa 6->8F), nakłucie tętnicy udowej prawej (cewnik centralny 24G na czas zabiegu), heparyna 1250 jednostek dożylnie.
Cewnik PIG 5F i NIH 4F, wprowadzono do RA, RV, PA, LPA i RPA wykonano wentrykulografię RV, angiografię tętnic płucnych, zmierzono ciśnienie.
Wentrykulografia RV:
Uwidoczniono jamę prawej komory o symetrycznej kurczliwości, z zaznaczonym przerostem mięśniówki. Droga odpływu o średnicy 18mm, z niewielkim przewężeniem podzastawkowym do średnicy około 12-14mm. Zastawka płucna i pień płucny o średnicy 10-12mm. Widoczne zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej. Lewa tętnica płucna zwężona przy odejściu (3-4mm), dystalnie o średnicy 10mm. Prawa tętnica płucna szeroka, o średnicy 12-14mm, bez widocznych zwężeń.
Wykonano balonoplastykę LPA cewnikiem Powerflex10mmx2cm i Powerflex12mmx2cm pod ciśnieniem nominalnym uzyskując poszerzenie zwężenia. Następnie wykonano plastykę balonową zastawki tętnicy płucnej cewnikiem Tyshak 16mmx3cm pod ciśnieniem nominalnym. Po zabiegu zmierzono ciśnienie, wykonano wentrykulografię prawej komory i angiografię tętnic płucnych.
Ciśnienie przed zabiegiem (mmHg)
RV 62/3-16
Ao 94/50/69
LPA 26/16/17
RPA 31/15/21
Ciśnienie (mmHg)
po BVP 1 po BVP 2
RV 51/4-16 RV 51/6-17
LPA 29/16/20 PA 39/4/21
PA 31/16/21 Ao 81/49/63
Ao 80/50/63

Wnioski: Stan po operacji ToF. Zastawkowe zwężenie tętnicy płucnej. Niewielkie zwężenie podzastawkowe. Zwężenie lewej tętnicy płucnej. Balonowe poszerzenie lewej tętnicy płucnej. Balonowe poszerzenie zastawki płucnej.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku uciskowego na żyle udowej lewej i tętnicy udowej prawej. Poluźnienie opatrunku o 13.30 (założono o 12.00), usunięcie około 15.00 lub wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny. Kontrola ukrwienia prawej kończyny dolnej.
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu.
3. Fraxiparine 1 x 1425jednostek iv/sc. (1x0,15ml iv/sc) o 16.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (35) Diagnoza (6) Leczenie (73) Rehabilitacja (19)
  Operacja Rossa
  22 Grudzień 2014
  Zamknięcie PDA coilem.
  22 Wrzesień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Wszystkie komentarze (0)
    Pokaż więcej