TAC typ 2, niewielkie dynamiczne zwężenie tętnic płucnych przy odejściu od aorty

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie: TAC typ 2,LPA-PS, RPA-PS, dekstropozycja Ao, okołobłoniasty VSD, ASD II, wada zastawki trójdzielnej, TI Ist., MI I/IIst.
Waga: 3,1kg Wzrost: 46cm
Skopia:1,3min Dawka: 34,2Gym2 9,2mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej tętnicy udowej, (koszulka naczyniowa 4F), nie powiodło się wprowadzenie prowadnika do żyły udowej prawej i lewej. Heparyna 120 jednostek dożylnie.

Cewnik PIG 4F wprowadzono przez nakłucie tętnicy udowej do aorty wstępującej, zmierzono ciśnienie, wykonano aortografię.

Aortografia: łuk aorty prawostronny, z typowym układem gałęzi dogłowowych, Od przedniego obwodu aorty zakontrastowaniu w bliskiej odległości od siebie, uległy prawa i lewa tętnica płucna, krzyżujące się w początkowym odcinku (możliwe odejście krótkim wspólnym pniem). Odejście tętnic płucnych od aorty z dynamicznym zawężaniem do około 3mm, dystalnie średnica LPA i RPA około 4-4,5mm.

Ciśnienia: (mmHg):
Ao 61/14/29

W trakcie zabiegu kilkukrotny spadek ciśnienia systemowego, wymagający podaży leków inotropowych, poza tym zabieg bez innych powikłań. Założono opatrunki w miejscach nakłucia żył i tętnicy udowej.

WNIOSKI: TAC typ 2,niewielkie dynamiczne zwężenie tętnic płucnych przy odejściu od aorty. dekstropozycja Ao, Okołobłoniasty VSD, ASD II, wada zastawki trójdzielnej, TI Ist., MI I/IIst.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku na tętnicy udowej lewej, i żyle udowej prawej. Poluźnienie opatrunku o 12.40 (założono o 12.10 usunięcie opatrunku o 13.30 (wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny/krwawienia)
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu)
3. Fraxiparyna 190dnostek iv/sc (tj.0,02l iv/sc) o 14.00

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (17)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej