DISV, atrezja PA, prawostronne zespolenie B-T - stan po operacji połączenia LPA z RPA.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie kliniczne: DISV, atrezja PA, prawostronne zespolenie B-T. Stan po operacji połączenia LPA z RPA.
Waga:14,0kg Wzrost: 87cm BSA=0,56m2
Skopia: 7,9min Dawka:187,0 Gym2 31,6mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie prawej tętnicy udowej (4F). Heparyna 1200 jednostek dożylnie.

Cewnik 4F PIG wprowadzono do aorty zstępującej i wstępującej. Wykonano aortografię. Cewnik 4F JR i 4FWedge wprowadzono do prawej tętnicy podobojczykowej, przez zmodyfikowane zespolenie B-T do prawej tętnicy płucnej i lewej tętnicy płucnej, zmierzono ciśnienie, wykonano angiografię tętnic płucnych.
Aortografia: kontrastuje się szeroka aorta wstępująca, łuk aorty prawostronny, anomalia odejścia naczyń (jako pierwsze odchodzą blisko siebie tętnica szyjna wspólna lewa, tętnica szyjna wspólna prawa, następnie tętnica podobojczykowa prawa, jako ostatnie naczynie tętnica podobojczykowa lewa. Od prawej tętnicy podobojczykowej zakontrastowaniu uległo zmodyfikowane zespolenie B-T (średnica 4-4,5mm) o gładkim zarysie ścian, łączące się z prawą tętnicą płucną. Aorta bez cech koarktacji, od aorty piersiowej uwidoczniono kilka drobnych naczyń krążenia obocznego (tętnice międzyżebrowe i tętnice oskrzelowe).
Angiografia tętnic płucnych: prawa tętnica płucna przy odejściu od pnia 11mm, za miejscem wszycia zespolenia B-T 8,5mm, dystalnie 10mm. Lewa tętnica płucna, nieznacznie węższa (7,0mm) około 1cm za pniem płucnym, dystalnie o średnicy 8,5-9mm. Zakontrastowaniu uległ „kikut” pnia płucnego – atrezja tętnicy płucnej. Zabieg przebiegł bez powikłań.

Ciśnienia (mmHg)
Ao 85/41/62
PA 18/16/14
PCW 15/14/13

WNIOSKI: DISV, atrezja PA, prawostronne zespolenie B-T. Stan po operacji połączenia LPA z RPA.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku uciskowego na tętnicy udowej prawej. Kontrola ukrwienia kończyny dolnej prawej. Poluźnienie opatrunku o 13.30, usunięcie opatrunku o 15.00 (wcześniej/później w zależności od ukrwienia prawej kończyny dolnej/krwawienia z miejsca wkłucia).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu).
3. Fraxiparyna 950 j iv/sc (0,1ml iv/sc) o 16.00.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (17)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej