Cewnikowanie serca. Hemodynamicznie przetoki wieńcowe prawej i lewej tętnicy wieńcowej nr 1

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Kardiochirurgia , Pediatria Część ciała: tułów (truncus)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Dg. Poszerzenie tętnic wieńcowych
wiek: 4 miesiące
waga: 5,7kg wzrost: 63cm BSA=0,3m2
skopia:13,2min dawka: 561,0μGym2 159,4mGy

Cewnikowanie serca
Dostęp: nakłucie lewej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 4F). Podano 400 jednostek heparyny dożylnie.
Cewnik PIG4F, MPA4F, JR4F, JL4F wprowadzono przez nakłucie tętnicy udowej do aorty wstępującej. Zmierzono ciśnienie, wykonano aortografię.

Aortografia: uwidoczniono poszerzoną prawą tętnicę wieńcową, o średnicy około 4,5-5mm, od prawej tylnej tętnicy przedsionkowej uwidoczniono przetokę o średnicy około 5mm, uchodzącą do zatoki wieńcowej. Pień lewej tętnicy wieńcowej poszerzony (około 5mm), od gałęzi tętnicy zstępującej przedniej uwidoczniono liczne przetoki łączące się również z zatoką wieńcową. Ze względu na anatomię nie powiodło się selektywne wprowadzenie cewnika do LCA. Przebieg zabiegu bez powikłań.

WNIOSKI: istotne hemodynamicznie przetoki wieńcowe prawej i lewej tętnicy wieńcowej.

Zalecenia:
1. Kontrola ukrwienia lewej kończyny dolnej, kontrola opatrunku uciskowego w miejscu nakłucia tętnicy udowej, kontrola ukrwienia obu kończyn dolnych. Poluźnienie opatrunku o 13.00, usunięcie o 14.30 (lub wcześniej/później w zależności od ukrwienia kończyny dolnej lewej).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu)
3. Fraxiparyna 380j iv/sc (0,04ml iv/sc) o 15.00, lub wcześniej w przypadku zaburzeń ukrwienia kończyn dolnych.

Pokaż więcej
Wszystkie komentarze (0)
Pokaż więcej