Koarktacja aorty z hipoplazją łuku aorty. Dwupłatkowa zastawka aortalna, bez istotnego gradientu ciśnień w cewnikowaniu.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Chirurgia ogólna , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Dg. Hipoplazja łuku aorty z koarktacją aorty, drożny otwór owalny, 2-płatkowa zastawka aortalna.
waga: 5,7kg wzrost: 56cm
skopia: 5,7min dawka: 152,3Gym2 40,4mGy

Cewnikowanie serca

Dostęp: nakłucie prawej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 4F), heparyna 300 jednostek dożylnie. Nakłucie lewej żyły udowej (cewnik centralny 24G).
Cewnik 4F NIH wprowadzono do aorty zstępującej, łuku aorty, aorty wstępującej oraz lewej komory. Wykonano aortografię (A-P, LAO300), zmierzono ciśnienia.
Aortografia: kontrastuje się aorta wstępująca o średnicy 8,5-9,7mm, łuk aorty lewostronny z typowym odejściem naczyń dogłowowych. Średnica łuku aorty za odejściem pnia ramienno-głowowego 4,1-4,5mm (<60% średnicy AoA), za odejściem lewej tętnicy szyjnej łuk aorty o średnicy 4,5-4,7mm, za odejściem lewej tętnicy podobojczykowej zwężenie do około 4,1-4,15mm, aorta zstępująca poszerzona do 7,1-7,4mm. Aorta na poziomie przepony 6,4mm.
Wykonano angioplastykę koarktacji aorty cewnikiem balonowym 8x20mm pod ciśnieniem nominalnym 3,5 atmosfery, uzyskano pełne rozprężenie balonu. Po zabiegu wykonano kontrolną aortografię, nie uzyskano istotnego poszerzenia koarktacji aorty. W miejscu koszulki naczyniowej założono opatrunek uciskowy, w lewej żyle udowej pozostawiono cewnik centralny. Przebieg zabiegu bez powikłań.

Ciśnienie /mmHg/:
Przed zabiegiem:
LV 81/10-12 (AoA jednoczasowo 78/38/55)
AoA 87/46/63
AoD 70/47/50 Gradient: 17mmHg
Po zabiegu:
AoA 65/36/48
AoD 48/36/42 Gradient: 17mmHg

Wnioski: Koarktacja aorty z hipoplazją łuku aorty. Dwupłatkowa zastawka aortalna, bez istotnego gradientu ciśnień w cewnikowaniu.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku na prawej kończynie dolnej, kontrola ukrwienia kończyn dolnych. Poluźnienie opatrunku o 12.45 (założono o 11.15), usunięcie opatrunku o 13.45 (wcześniej/później zależnie od ukrwienia kończyny dolnej).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP co 15 min przez pierwsze 3 godziny, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej co godzinę do 8 godzin po zabiegu)
3. Fraxiparyna 380 j. iv/sc (0,04ml iv/sc) o 15.00

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (32) Diagnoza (4) Leczenie (67) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej