Zespolenie zmodyfikowane Blalock-Taussig

Autor: (admin) Data dodania: 22 Grudzień 2014 Typ materiału: Filmy z operacji
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Kardiochirurgia Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Operacja zespolenia systemowo-płucnego (MBT) jest zabiegiem łagodzącym objawy wady. Jej wykonanie nie usuwa wad serca będącą przyczyną dolegliwości. Zespolenie wykonuje się łącząc za pomocą protezy naczyniowej tętnicę podobojczykową z tętnicą płucną. Dzięki MBT krew systemowa płynie przez połączenie do płuc zwiększając przepływ przez nie i zwiększając minutowy pobór tlenu, który później trafia do tkanek całego organizmu.


Operację wykonuje się po stronie łuku aorty – w przypadkach typowych po lewej stronie, dlatego, że tętnica podobojczykowa jest tam łatwiej dostępna. Można też wykonać MBT po stronie przeciwnej do łuku aorty, gdy są do tego powody.


Podczas obkładania chorego należy zaznaczyć brodawkę sutkową po stronie operowanej, gdyż jest ona punktem orientacyjnym dla dokonania właściwego cięcia skóry. Cięcie rozpoczyna się poniżej brodawki tak, by w przyszłości blizna wypadła w fałdzie skórnym poniżej piersi. Dalsza linia cięcia przebiega około dwa centymetry poniżej konta łopatki a następnie skręca lekko, ukośnie w górę w kierunku kręgosłupa do linii przykręgosłupowej.


Po przecięciu skóry i tkanki podskórnej przecina się mięsień najszerszy grzbietu a następnie przecina lub odsuwa mięsień zębaty przedni. Po przeliczeniu międzyżebrzy nacina się dolną krawędź trzeciego międzyżebrza delikatnie otwierając opłucną. Płuco odsuwa się wsuniętym tępym narzędziem nacinając międzyżebrze do przodu i do tyłu – w kierunku kręgosłupa na tyle by możliwe było rozchylenie żeber przy pomocy włożonego rozwieracza.


Płuco odsuwa się do przodu i dołu hakami wątrobowymi odsłaniając śródpiersie tylne, w którym widoczna jest aorta z krzyżującą ją żyłą nieparzystą dodatkową, którą się podwiązuje i przecina. Opłucną śródpiersiową przecina się wzdłuż aorty zwracając uwagę na biegnący przyśrodkowo nerw błędny oddający gałązkę zawijającą się dookoła przewodu tętniczego – nerw krtaniowy wsteczny. Naciętą opłucną śródpiersiową od strony przyśrodkowej podwiesza się szwami pojedynczymi by odsunąć płuco. U noworodków koagulacją oraz nożyczkami wypreparowuje się przetrwały przewód tętniczy i tętnicę podobojczykową lewą. Gdy przewód tętniczy jest dobrze widoczny zakłada się grubą nić dookoła niego i zawiązuje po zakończeniu zespolenia systemowo-płucnego.


Po wypreparowaniu tętnicy podobojczykowej przesuwa się płuco do tyłu i doogonowo by wypreparować we wnęce płuca tętnicę płucną możliwie najbardziej centralnie oraz obwodowo jej rozgałęzienia na tętnice płatowe, na które zakłada się nici. Po odsłonięciu tętnicy płucnej na długości wystarczającej do zrobienia dobrego zespolenia ponownie odsłania się tętnicę podobojczykową, na którą zakłada się zacisk naczyniowy Satynski i podłużnie nacina. Do nacięcia tętnicy podobojczykowej zespala się szwem ciągłym ukośnie przyciętą protezę Gore-tex o średnicy dopasowanej do wielkości dziecka.


Po zakończeniu zespolenia z tętnicą podobojczykową odsłania się tętnicę płucną, którą zakleszcza się centralnie zaciskiem naczyniowym. Obwodowo zaciska się wcześniej założone szwy na tętnice płucne płatowe. Do podłużnego nacięcia tętnicy płucnej zespala się drugi koniec przyciętej na odpowiednią długość protezy Gore-tex. Po zakończeniu obu zespoleń odkleszcza się zaciśnięte naczynia krwionośne i obserwuje występujące krwawienie. Do klatki piersiowej wkłada się gazik by tamponował przeciek krwi przez miejsca wkłuć na protezie. W tym czasie zakłada się dren do opłucnej wprowadzany z osobnego cięcia.


Po kilku minutach wyjmuje się gazik z opłucnej i sprawdza zespolenie czy nie występuje krwawienie chirurgiczne. W razie konieczności dokłada się szew hemostatyczny. Nacięcie opłucnej śródpiersiowej i śródpiersie sprawdza się pod kątem krwawienia z naczyń i ewentualnego chłonkotoku. Opłucną śródpiersiową zbliża się szwem ciągłym a następnie zamyka klatkę piersiową przez zbliżenie żeber pojedynczymi szwami. Ranę operacyjną zaszywa się szwami ciągłymi i zabezpiecza opatrunkiem.

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (2) Leczenie (64) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej