Stan po operacji pierścienia naczyniowego, VSD, PDA, zwężenie łuku aorty.

Autor: (admin) Data dodania: 22 Wrzesień 2014 Typ materiału: DICOM
Dział medycyny: Chirurgia dziecięca , Chirurgia klatki piersiowej , Kardiochirurgia , Kardiologia , Pediatria Część ciała: klatka piersiowa (thorax)
Ocena: 
0
Brak ocen
Opis:

Rozpoznanie wstępne: Stan po operacji pierścienia naczyniowego, VSD, PDA, zwężenie łuku aorty.
waga: 47kg wzrost: 152cm
skopia: 4,8min dawka: 1332,2Gym2 174,3mGy

Cewnikowanie serca
Trudna intubacja.
Dostęp: nakłucie prawej tętnicy udowej (koszulka naczyniowa 5F), Heparyna 1500 jednostek dożylnie.
Cewnik PIG 5F wprowadzono do aorty zstępującej, łuku aorty, aorty wstępującej i lewej komory. Zmierzono ciśnienie, wykonano wentrykulografię lewej komory i aortografię.
Wentrykulografia LV: lewa komora o symetrycznej kurczliwości, nie uwidoczniono ubytku międzykomorowego.
Aortografia: łuk aorty prawostronny, aorta wstępująca o średnicy 20mm, za odejściem pnia ramienno-głowowego i lewej tętnicy szyjnej, łuk aorty o średnicy 15,5mm, za lewą tętnicą podobojczykową zwężenie do minimalnie 7,5-8,7mm, dalej aorta zstępująca o średnicy 16,5mm. W miejscu operowanej koarktacji gradient ciśnień 22mmHg. Odroczono zabieg plastyki balonowej i ewentualnej implantacji stentu, po konsultacji kardiochirurgicznej i uzyskaniu zgody rodziców.
Po zabiegu wystąpiły u pacjentki objawy reakcji anafilaktycznej (pokrzywka, obrzęk powiek, spadek ciśnienia), podano sterydy, leki p/histaminowe, poza tym zabieg przebiegł bez powikłań.

Ciśnienie (mmHg)
LV 103/1-10
AoA 94/52/69
AoD 72/50/61

Wnioski: Stan po operacji pierścienia naczyniowego, VSD, PDA, zwężenie łuku aorty.

Zalecenia:
1. Kontrola opatrunku na tętnicy udowej prawej. Opatrunek założono o godz. 14.00. Poluźnienie opatrunku o 16.00. Usunięcie opatrunku o 18.30 (wcześniej/później zależnie od ukrwienia kończyny dolnej).
2. Monitorowanie czynności życiowych (HR i SatO2 stale, BP, co 15 min przez pierwsze 1 godzinę, co 30 min przez dalsze 2 godziny, dalej, co godzinę do 8 godzin po zabiegu)
3. Fraxiparyna 1900j iv/sc (tj. 0,2ml iv/sc) o 18.30

Pokaż więcej
Historia choroby
Rozpoznanie (31) Diagnoza (4) Leczenie (66) Rehabilitacja (18)
  Serce pow. duże
  Filip K 20 Listopad 2014
  Serce pow. małe
  Filip K 20 Listopad 2014
  Płuco pow. duże
  Filip K 19 Listopad 2014
  Płuco pow. małe
  Filip K 19 Listopad 2014
   Operacja Rossa
   22 Grudzień 2014
   Zamknięcie PDA coilem.
   22 Wrzesień 2014
    Zamknięcie PDA coilem.
    22 Wrzesień 2014
     Wszystkie komentarze (0)
     Pokaż więcej